Temperaturöversikt

  Registrerade temperaturer i V:Hagen

InnomhusUtomhus
1 Rum : 21.37°C 1 Ute : -127.00°C
2 Dusch : 20.62°C 2 Växthus L : -127.00°C
3 Sovrum: 21.37°C 3 Källare : -127.00°C
4 Hall : 21.31°C 4 Lilla Huset: -127.00°C
5 Fläkt : 26.50°C 5 Cave : -127.00°C
6 L Rum : 20.56°C 6 Växthus H : -127.00°C
7 Kök : 21.25°C 7 F V.pump: -127.00°C